Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Hilde Aarts

Hilde is in 1985 afgestudeerd aan de Hogeschool Limburg in Hoensbroek. Zij is daarna gaan werken op “De Kring” (School voor slechthorende en spraak-taalgestoorde kinderen) te Goes, op een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking (De Rank in Goes) en op het Activteitencentrum in Goes (dagactiviteitencentrum voor volwassenen met een aangeboren of verworven beperking).

Op dit moment werkt zij alleen nog op Verpleeghuis Ter Valcke met volwassen mensen met afasie, dysartrie en cognitieve stoornissen ten gevolge van NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), het Afasiecentrum Zeeland en binnen haar eigen praktijk in Kapelle en Schore.

Hilde heeft in de loop der jaren ervaring op gedaan op alle stoornisgebieden en veel verschillende cursussen gevolgd. Zij werkt graag met jonge kinderen met spraak-taalproblemen, slechthorende kinderen en volwassenen met afasie of dysartrie.

In 2010 rondde zij de 3-jarige Postgraduaat opleiding Neurologische Taal en Spraakstoornissen te Gent succesvol af, waardoor zij zich nu officieel Afasietherapeut mag noemen.

Hilde heeft inmiddels 3 artikels gepubliceerd over haar afstudeerproject in Gent: het Afasiefotoproject. Deze methode werd begin 2016 gepubliceerd bij SIG.

http://www.sig-net.be/nl/publicaties/nah-fotogroep-het-draaiboek_130.aspx

NTSS_Aarts_Paemeleire_Batens

drukproef artikel Aarts

Signaal_NAH-fotogroep_Aarts_Paemeleire_VanBeneden_2013 (1)

– Lid Nederlandse Vereniging Afasietherapeuten (NVAT) en geregistreerd in  het register van Afasietherapeuten.

– Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
– Zeeuwse Kring voor Afasie en Dysartrie en Kavier (Vrije Vestiging/Onderwijs)


Mischa Gijzel

Mischa Gijzel is in 1998 afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Na haar afstuderen heeft ze in verschillende praktijken ervaring opgedaan. Vanaf januari 2002  tot januari 2017 heeft ze op het SBO gewerkt, vooral met kinderen met verminderde intelligentie en gedragsproblemen. In juni 2010 heeft zij haar Master SEN dyslexie- en leesspecialist gehaald en geeft naast logopedie ook dyslexiebehandelingen aan kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie vanuit ONL. Vanaf 1 oktober 2016 werkt ze met veel plezier bij logopediepraktijk Kapelle !!

Ze werkt graag met jonge kinderen, kinderen met taalproblemen en/of dyslexie, maar ook kinderen en volwassenen met stemproblemen zijn van harte welkom bij haar.

– Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
– Zeeuwse Kring voor Dyslexie


Liesbeth-Ann Kole


Liesbeth-Ann is in juli 2004 afgestudeerd aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ze is in augustus 2013, na een aantal vervangingen, definitief begonnen bij ons in de praktijk.

Daarnaast werkt Liesbeth-Ann op Praktijkschool ’t Bolwerk met jongeren met spraak-, taal- en leesstoornissen.

Liesbeth-Ann werkt graag met kinderen met spraak-taalproblemen. Zij heeft verschillende cursussen gevolgd over leesstoornissen. Vanuit haar werk bij ‘t Bolwerk heeft ze veel ervaring met nt2 problematiek (meertaligheid) en jongeren met pddnos.

– Lid Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

– Zeeuwse Kring voor Dyslexie en Kavier (Vrije vestiging/Onderwijs).