Wat is logopedie

Wat is logopedie

Logopedisten werken met kinderen en volwassenen. Wij behandelen stem- en spraakstoornissen zoals heesheid en stotteren.

Ook behandelen wij stoornissen in het begrijpen en produceren van gesproken taal, zoals taalachterstanden bij kinderen en afasie bij mensen met hersenletsel.

Andere Logopedie behandelingen

Verder behandelen wij eet- drink- en slikstoornissen en communicatieproblemen ten gevolge van slechthorendheid en doofheid. Tegenwoordig bezoeken ook veel mensen met een spreekberoep de logopedist, om hun spreekvaardigheid en presentatie te verbeteren.

Communicatie

Logopedie houdt zich dus bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord. Verbale communicatie is het meest menselijke aan de mens en wordt in onze maatschappij steeds belangrijker.

Mensen worden steeds meer beoordeeld op hun communicatieve vaardigheden en vallen vaker uit de boot als ze niet aan de communicatieve verwachtingen voldoen.

Logopedie voor jong en oud

Logopedie kan voor jong en oud veel betekenen; zich kunnen ontwikkelen en ontplooien, of geen spreekangst hebben, maar ook weer actief aan verbale communicatie in de thuis- of werksituatie kunnen deelnemen. Het kan kortom de kwaliteit van leven verbeteren!

Contact met Logopediepraktijk Kapelle

Mocht u dus een vraag hebben over één van bovenstaande problemen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen!