Praktische informatie

Om in contact te komen met een logopedist heeft u een verwijzing van de huisarts of een specialist nodig. Inmiddels is de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) een feit, maar helaas wordt de noodzakelijke screening door de meeste verzekeringen op dit moment niet vergoed. Hopelijk is dat in de toekomst wel het geval!
Logopedie wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars en in de nieuwe verzekering zit logopedie voor iedereen in het basispakket. We hebben met alle Zorgverzekeringen een contract afgesloten.

Als u een vraag heeft of zich zorgen maakt over het (nog niet of slecht) spreken, schroom dan niet om contact op te nemen met ons.

Wat kunnen wij voor u doen?

  • Informatie geven over alle logopedische stoornissen
  • Screening van u of uw kind om te bepalen of logopedische therapie noodzakelijk is.
  • Onderzoek van alle logopedische aspecten.
  • Behandeling van alle logopedische stoornissen
  • Advies over wat u zelf kunt doen
  • Verslaggeving naar aanleiding van het onderzoek en/of de behandeling.Overleg met alle betrokkenen.

Logopedie Kapelle © 2020