Praktische informatie

Praktische informatie

Om in contact te komen met een logopedist heeft u een verwijzing van de huisarts of een specialist nodig. Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) is een feit, maar helaas wordt de noodzakelijke screening door de meeste verzekeringen niet vergoed. Hopelijk is dat in de toekomst wel het geval!

Logopedie wordt vergoed door alle zorgverzekeraars en in zit voor iedereen in het basispakket. Personen boven 18 jaar hebben wel te maken met het verplichte eigen risico, dat eerst aangesproken zal worden.

We hebben met alle Zorgverzekeringen een contract afgesloten.

Als u een vraag heeft of zich zorgen maakt over het (nog niet of slecht) spreken, schroom dan niet om contact op te nemen met ons.

Wat kunnen wij voor u doen?

  • Informatie geven over alle logopedische stoornissen
  • Screening van u of uw kind om te bepalen of logopedische therapie noodzakelijk is.
  • Onderzoek van alle logopedische aspecten.
  • Behandeling van alle logopedische stoornissen
  • Advies over wat u zelf kunt doen
  • Verslaggeving naar aanleiding van het onderzoek en/of de behandeling.Overleg met alle betrokkenen.